سپی کلایمکس

درمـان ناتوانـی جنسـی بانـوان

موارد مصرف :
- درمان ناتوانی جنسی بانوان
- افزایش میل جنسی و رسیدن به ارگاسم (اوج لذت جنسی) در بانوان
- از بین بردن درد هنگام نزدیکی

نحوه ومقدارمصرف:
5 دقیقه قبل از نزدیکی، ژل را به کلیتوریس (برجستگی فوقانی اندام تناسلی بانوان بالای پیشابراه) و اطراف آن مالیده و به آرامی ماساژ دهید. میزان استفاده از ژل در افراد مختلف متفاوت است ولی میزان معمول آن در حدود 3/0 گرم (به اندازه 5/0 سانتیمتر از ژل هنگام خروج از تیوب) است.
زمان اثر بخشی این دارو یک ساعت از زمان مصرف است، بنابراین لازم است نزدیکی در این فاصله زمانی انجام گیرد.

موارد منع مصرف :
در صورت حساسیت به اجزا تشکیل دهنده دارو و در زمان قاعدگی مصرف دارو باید قطع شود.
توجه: ژل سپی کلایمکس یک داروی موضعی است و واژینال نمی باشد.
بنابراین نیازی به استفاده از اپلیکاتور نیست.
جهت رفع خشکی واژن و ایجاد لغزندگی و ممانعت از درد حین نزدیکی بهتر است کمی از ژل در ناحیه دهانه واژن استفاده شود.

عوارض جانبی :
استفاده از ژل سپی کلایمکس در دوره بارداری و شیردهی ممنوع است.