بی بی اسلیپ

بهبـود خـواب کودکان

موارد مصرف :
کمک به برطرف نمودن اختلالات خواب وبی قراری کودکان ناشی از اضطراب شبانه و کاهش رفتارهای استرسی کودکان.

نحوه ومقدارمصرف:
در کودکان بالای یکسال: در صورت اختلال در به خواب رفتن و بی قراری در خواب: 5 میلی لیتر (یک قاشق مرباخوری) به ازای هر 10 کیلوگرم وزن کودک، قبل از خواب شبانه مصرف شود.
در بچه های نا آرام: 5 میلی لیتر (یک قاشق مرباخوری) به ازای هر 10 کیلوگرم وزن کودک در طول روز و 5 میلی ليتر (یک قاشق مرباخوری) به ازای هر 10 کیلوگرم وزن کودک شب قبل از خواب مصرف شود.
حداکثر میزان مصرف روزانه، 20 میلی لیتر به ازای هر 10 کيلوگرم وزن کودک می باشد.

موارد منع مصرف :
•    در صورت وجود حساسیت به هر یک از اجزای فرآورده از مصرف دارو خودداری نمایید.
•    در صورت حساسیت به هریک از گیاهان خانواده آستراسه با احتیاط مصرف شود.
•    مصرف این دارو در کودکان زیر سه ماه توصیه نمی شود .
•    در صورتی که پس از استفاده از دارو بهبودی مطلوب حاصل نشد به پزشک مراجعه کنید.

عوارض جانبی :
مصرف مقادیر بیش از حد فرآورده ممکن است باعث بروز اثرات ملین شود.