پماد ریحان

ضد درد موضعی

موارد مصرف :
ضد درد موضعی

نحوه ومقدارمصرف:
روزی 2 الی 4 مرتبه رئی موضع درد مالیده ،ماساژ داده  و گرم نگه دارید.

عوارض جانبی :
ممکن است در افراد حساس به ریحان یا کنجد واکنش آلرژیک ایجاد شود.

موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه :
در مواد حساسیت به ریحان و کنجد مصرف نشود.