تاریخ امروز
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

آنتی بیوتیک

محلول اریترومایسین 4%

محلول اریترومایسین 4%
محلول اریترومایسین 4%

این محلول برای درمان آکنه (ولگاریس) استفاده می شود.

مشاهده محصول

محلول اریترومایسین 2%

محلول اریترومایسین 2%
محلول اریترومایسین 2%

این محلول برای درمان آکنه (ولگاریس) استفاده می شود.

مشاهده محصول

محلول کلیندامایسین 1%

محلول کلیندامایسین 1%
محلول کلیندامایسین 1%

این محلول برای درمان آکنه ولگاریس استفاده می شود.

مشاهده محصول